Ön Terbiye Yardımcıları

AKWET ıslatıcılar, AKSTABIL peroksit stabilizatörleri, AKYON kompleks yapıcılar ve AKBLEACH, AKKOM kasar yardımcıları ön terbiye işlemlerinde en iyi ıslatma, yıkama ve beyazlık neticelerinin alınması için farklı kimyasal ve fiziksel özelliklerde geliştirilmişlerdir. AKWASH yağ sökücüler ve AKENZ enzimler ürün gamımızı destekleyen çözümlerimizdir.

Islatıcılar

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikleri
AKWET MER Alkil sülfat ve eter alkollerin sinerjik karışımı, anyonik Merserize Islatıcısı
AKWET FWA
Etoksile yağ alkollerinin sinerjik karışımı, nonyonik Köpüğü ayarlı, yüksek yıkama ve ıslatma özelliği olan ıslatıcı
AKWET S
Sodyum sülfosüksinat, anyonik
Alkaliye dayanıklı seri ıslatıcı
AKWET NFI
Yağ alkolü etoksileleri ve özel yüzey aktif katkılar karışımı, nonyonik
Islatma ve yıkama katkısı
AKWET NFW
Yağ alkolü etoksileleri ve özel yüzey aktif katkılar karışımı, nonyonik
Islatma ve yıkama katkısı
AKWET WM Yüzey aktif katkılarin sinerjik karışımı, anyonik/nonyonik Yüksek alkaliye dayanıklı, yüksek ıslatma, disperge ve yıkama özelliği olan pişirme, kasar ıslatıcısı-viskoz
AKWET NBG Yüzey aktif katkılarin sinerjik karışımı, nonyonik Köpüğü kontrollü yüksek ıslatma ve yıkama özellikli ıslatıcı
AKWET WAD Yüzey aktif katkılarin sinerjik karışımı, nonyonik Köpüğü kontrollü yüksek ıslatma ve yıkama özellikli ıslatıcı

Özel Kasar Katkıları

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikleri
AKBLEACH NWT Organik ve inorganik katkılar karışımı, katyonik
Selüloz lifler ve karışımları için ağartıcı katkı
AKBLEACH SLD inorganik tozların sinerjik karışımı, anyonik
Viskon ön işlem malzemesi
AKBLEACH CBA Organik ve inorganik katkılar karışımı
Selüloz lifler ve karışımları için ağartıcı katkı
AKBLEACH LFC Organik ve inorganik katkılar karışımı
Selüloz lifler ve karışımları için ağartıcı katkı
AKBLEACH LTB Organik ve inorganik katkılar karışımı
Düşük sıcaklıkta kasar katkısı
AKKOM UWS Yüzey aktif katkılar ile kompleks yapıcı katkılar karışımı, anyonik/nonyonik Islatma, peroksit stabilize etme ve iyon tutma, özelliklerine sahip sıvı kombine kasar katkısı

Stabilizatörler

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikleri
AKSTABIL BS
Organik fosfonatlar karışımı, anyonik Hidrojen peroksit kasarı için stabilizatör
AKSTABIL MX Organik fosfonatlar karışımı, anyonik Hidrojen peroksit kasarı için stabilizatör

Kompleks Yapıcı & İyon Tutucu Katkılar

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikleri
AKYON CAN
Fosfonat bazlı kompleks yapıcı katkı, anyonik
Kasar, pişirme ve boya banyoları için kompleks yapıcı/iyon tutucu katkı
AKYON APM Kompleks yapıcı katkılar karışımı, anyonik Kasar, pişirme ve boya banyoları için kompleks yapıcı/iyon tutucu katkı
AKYON SNF Kompleks yapıcı katkılar karışımı, anyonik Kasar, pişirme ve boya banyoları için kompleks yapıcı/iyon tutucu katkı
AKYON NPA Poliakrilat, anyonik Kasar, pişirme ve boya banyoları için kompleks yapıcı/iyon tutucu katkı
AKYON PA 503 Poliakrilat, anyonik Kasar, pişirme ve boya banyoları için kompleks yapıcı/iyon tutucu katkı
AKYON KP 301 Polikarboksilat, anyonik Kasar, pişirme ve boya banyoları için kompleks yapıcı/iyon tutucu katkı
AKYON PA 50 Yüksek konsantrasyonlu poliakrilat, anyonik Kasar, pişirme ve boya banyoları için kompleks yapıcı/iyon tutucu katkı

Enzimler

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikleri
AKENZ DSK
Alfa-amilaz enzimi, nonyonik
Haşıl sökücü enzim
AKENZ APL Asidik selülaz enzimi, nonyonik
Boncuklanma enzimi
AKENZ AP Katalaz enzimi, nonyonik Kasar sonrası antiperoksit enzimi
AKENZ NPL Nötral selülaz enzimi, nonyonik Anti-pilling enzimi

Yağ Sökücüler

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikleri
AKWASH SWL
Nonyonik yüzey aktiflerin sinerjik karışımı, nonyonik
Solvent içermeyen yağ sökücü
AKWASH ORF Özel nonyonik yüzey aktiflerin sinerjik karışımı, nonyonik
Konsantre yağ sökücü, ıslatıcı ve yıkayıcı
AKWASH NOR Özel yüzey aktifler karışımı, nonyonik Konsantre yağ sökücü, ıslatıcı ve yıkayıcı

Demineralizasyon Katkısı

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikleri
AKYON DEM
Fosfonik asit türevleri, anyonik Demineralizasyon katkısı