Amonyum Persülfat

Amonyum Persülfat

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI
ANALİZ METODU
Görünüş Beyaz Kristaller Göz ile kontrol
(NH4)2S2O8 min. %99 Titrimetik
Aktif Oksijen min. %6.94 Titrimetik
Asit (H2SO4 ) max. %0.10 Titrimetik
Demir (Fe) içeriği max. 5 ppm Kolorimetrik
Ağır metaller max 5 ppm Türbidimetrik

KULLANIM ALANLARI

  • Akrilonitrilin polimerizasyonunda, genellikle alkali sülfitlerle birlikte poliakrilonitril elyaf üretiminde, monomerlerin
    emülsiyon polimerizasyonunda.
  • Un, yağ, tutkal, sabun v.s. üretimlerinde beyazlatıcı olarak.
  • Çeşitli kimyasal maddeler üretimi ve metalurjide oksitleyici olarak.