Asetik Asit


Asetik Asit

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI %100'LÜK %80'LİK ANALİZ METODU
Görünüş Berrak, sıvı Berrak, sıvı Göz ile kontrol
Asetik Asit Min %99.5 Min 80 Titrimetrik
Demir (Fe) Max 2 ppm Max 2 ppm Kolorimetrik
Klorür Max 15 ppm
Max 50 ppm Türbidimetrik
Diğer Ağır Metaller Max 2 ppm
Max 2 ppm Kolorimetrik
Toplam Sülfat Max 15 ppm Max 50 ppm Türbidimetrik
Formik Asit Max 500 ppm Max 500 ppm Titrimetrik
Asetaldehit Max 50 ppm Max 50 ppm Titrimetrik
Su - Max %20 Hesapla
Renk (APHA) 10 max. 10 max. Kolorimetrik

KULLANIM ALANLARI

  • Kimyasal preparatların hazırlanmasında
  • Emprenye, apre, dağlama maddelerinin yapımında
  • Kauçuk imalatında koagülatör olarak
  • Deri endüstrisinde
  • Boya proseslerinde