Boncuk Kostik

Görünümü : Beyaz Renkli Yuvarlak Boncuk

Kimyasal Adı : Sodyum Hidroksit

Kimyasal Formülü : NaOH

Ambalaj Şekli : 25 Kg çuvallarda

Tanımı ve Kullanım Alanları :

Saf sodyum hidroksit, bozulma olmaksızın 318 °C' de eriyen renksiz, kristalin bir katıdır. Suda yüksek ölçüde çözünür, etanol ve metanolde daha düşük bir çözünürlükle bulunur. Ancak eter ve diğer polar olmayan çözücüler içinde çözünmez.

Sülfürik asidin hidrasyonuna benzer şekilde, katı sodyum hidroksidin suya çözülmesi büyük miktarda ısının serbest bırakıldığı aşırı derecede ekzotermik bir reaksiyondur, bu da sıçrama olasılığına bağlı olarak emniyet için bir tehdit oluşturmaktadır. Elde edilen solüsyon genellikle renksiz ve kokusuzdur. Diğer alkalin solüsyonlarında olduğu gibi cilt ile temasında kayganlaşır.

Sodyum hidroksit, aynı zamanda, yosun ve kostik soda olarak bilinir. Sodyum hidroksit, oldukça kostik bir baz ve alkali olup, proteinleri sıradan ortam sıcaklıklarında parçalayıp ciddi kimyasal yanıklara neden olabilir.

Kullanım Alanları

 • Asit kontrolünde, kötü kokuyu arıtmada, boruları temizlemede, pH dengelemede
 • Yapıştırıcı olarak, ısı ile yapılan matbaa baskılarında, gazete kağıdında
 • Sodyum Alüminat, Sodyum Siyanür, Silikat, Poli Karbonat, Titan Oksit, Zeolit üretiminde
 • En son üründe artıkları uzaklaştırmada, beyazlatmada
 • Sodyum Fenolate [ aspirin ve antiseptik] yapımında
 • Yemeklik yağı arıtmada, meyve ve sebze kabuğu soymada, dondurmada
 • Yağ temizlemede, su arıtmada, ekipman temizlemede
 • Nişasta, Kostik, Su, Silikat: Birlikte Etiket Yapıştırıcı İmalatında
 • Nişasta, Kostik, Su, Boraks: Birlikte Oluklu Mukavva Tutkal İmalatında
 • Rafine ürünlerde asit kalıntılarını uzaklaştırmada, fenollerin çıkartılmasında, sondaj çamurunda pH dengelemede, sondajda kalsiyum ve bakterisitleri uzaklaştırmada
 • Filtre Temizleyici (filtre havuzlarında) ve madenlerdeki asit ünitesini temizlemede,
 • Ayrıca kullanılan Sodyum Siyanürün pH değerini ayarlamada Kostik (Sodyum Hidroksit) veya Kireç (Kalsiyum Hidroksit) kullanılır.