Dimetilamin Hidroklorür

Dimetilamin Hidroklorür

ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI DEĞER TEST METODU
Dimetilamin Hidroklorür 70-72% (w/w)
IC
Monometilamin Hidroklorür 0.00- 0.20% (w/w)
IC
Trimetilamin Hidroklorür
0.00-0.05% (w/w)
IC+Titrimetrik
Amonyum
0.00-0.10% (w/w)
IC
Refraktif Index
1.437-1.442
Refraktometre
Demir
<50 ppm Kolorimetrik
Cl İçeriği
Positive (mol/kg) Volumetrik
pH
0.0-2.0 pH metre
Görünüş
Renksiz-Açık Sarı Berrak Solüsyon Görsel

ÜRÜN TANIMI

Molekül Ağırlığı: 81.54 g/mol
Donma Noktası: °C: -24
Yoğunluk (20 °C): 1044kg/m³
Görünüş: Renksiz-Açık Sarı Berrak Solüsyon.