Flokülantlar

Flokülantlar evsel ve endüstriyel arıtma tesislerinde koagülant kullanımı sonrasında çöktürme verimini arttırmak amacıyla, tesislerden çıkan atık çamurun susuzlaştırılmasında ve ağır metal giderimi gibi özel uygulamalarda kullanılan katyonik, anyonik ve noniyonik poliakrilamid bazlı yüksek molekül ağırlığına sahip kimyasallardır.