Hidrojen Peroksit

Görünümü : Soluk Mavi Renk

Kimyasal adı : Hidrojen Di Oksit

Kimyasal Formülü : H2O2

Ambalaj Şekli : Bidon, IBC Tank

Tanımı ve Kullanımı :

Hidrojen peroksit (H2O2) soluk mavi renkte; sulandırıldığında ise renksiz hale gelen bir bileşiktir. Hidrojen peroksitin akmazlık değeri, sudan daha yüksektir.

Bir oksitleyici, ağartma maddesi ve dezenfektan olarak kullanılır. Konsantre hidrojen peroksit, ya da " yüksek test peroksit " e, reaktif oksijen türleri olarak kullanılmıştır.

Kullanım Alanları

  • Hidrojen Peroksit beyazlatma, sterilizasyon ve kimya endüstrisinde kullanılan güçlü, çevre dostu yükseltgen maddedir. Kalıntı bırakmadan yok olabilen, toksik olmayan, kolay bulunabilen ve geniş kullanım alanı olan bir sıvıdır.
  • Hidrojen Peroksit doğal selüloz ve organik elyaflarda tercih edilen bir ajandır. Beyazlatıcısı pamuk, yün ve ipek için faydalı, yüksek beyazlatma ve düşük elyaf hasarları veren bununla birlikte minimum atık problemleri olan bir maddedir.
  • Günümüzde aseptik paketleme, gıda beyazlatma ve koruma, mikrobiyal kontrol, saç ürünleri ve ilaç sektöründe kullanılmaktadır.
  • Yüzme havuzu temizliğinde şoklama kimyasalı, koku giderme ve atık dökülmesine karşı nehir ve lagünler de acil önlem olarak kullanışlıdır. Birçok su uygulamalarında Ultraviyole radyasyon, ozon ya da metal katalistlerle geliştirilmiş oksidasyon teknolojileri Hidrojen Peroksitle kombine olarak kullanıldığında faydalı olmaktadır. Bu form içme suyundaki tadı ve keskin kokuyu bozan, tekstil atıklarındaki renkli boya ve çok çeşitli organik safsızlıkları gideren güçlü hidroksil radikalleridir.
  • Hidrojen Peroksit güçlü bir oksitleme ajanıdır. Stabilize edilmiş hidrojen peroksitte aktif oksijen çok yavaş bir şekilde açığa çıkar. Fakat aktif oksijenin açığa çıkışı metal, organik ya da alkalilerle karıştığında çok süratli olmaktadır. Bu özelliği nedeniyle güvenli sevkiyat için özel önlemler alınmasını gerektirmektedir. Ayrıca kullanıcıların bu önlemlere aşina olması ya da Hidrojen Peroksit A.Ş. tarafından sunulan önlemleri alabilmeleri gerekir.