Hidroklorik Asit

Hidroklorik Asit


ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI ANALİZ METODU
Konsantrasyon (HCl) min. %30 (m/m) Titrimetrik
Kızdırma kalıntısı max. 10 ppm Gravimetrik
Sülfat (H2SO4 olarak) max. 0,5 ppm Türbidimetrik
S. Klor ve Brom (Cl2 olarak) max. 10 ppmı Titrimetrik
Sülfit (H2SO3 olarak) max. 0,5 ppm Titrimetrik
Demir (Fe) içeriği max. 0,2 ppm Kolorimetrik
Görünüş Berrak Göz ile kontrol
Renk Renksiz – açık sarı Göz ile kontrol
Yoğunluk (15°C) 1.152 gr/cm3
Molekül ağırlığı 36.46 g/g-mol.

KULLANIM ALANLARI

  • Su yumuşatma ve saflaştırmada katyonik reçinelerin rejenerasyonu
  • Boya Endüstrisi
  • Demir Dekapaj
  • Kimya Endüstrisi
  • İlaç Endüstrisi
  • Petrol Endüstrisi
  • Tekstil Endüstrisi