İnorganik Koagülantlar

Demir 3 Klorür (FeCl3), Alüminyum Sülfat, Polialüminyum Klorür belediye içme suyu ve atık su arıtma, endüstriyel proses suyu ve atık su arıtma tesislerinde inorganik koagülant olarak kullanılırlar.

İnorganik Koagülantlar sudaki kolloidal kirliliklerin koagülasyonla çöktürülerek sudan uzaklaştırılmasını sağlarlar. Sudaki AKM, COD, fosfor, bulanıklık vb. parametreleri uygun değerlere getirerek su kalitesini arttırırlar. Konvansiyonel ön arıtma sistemlerinde kullanılarak prosesin devamındaki ileri arıtma sistemlerinin yükünü azaltır ve ömrünü uzatırlar.

Düşük maliyetle yüksek performanslı arıtma sağlarlar. Ürün çeşitliliğimiz suyun kirlilik tipine göre çözüm alternatifleri bulmayı kolaylaştırır.

Demir 3 Klorür

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI TİP-1
TİP-2
Konsantrasyon % 40-42 FeCl3
38-42 FeCl3
Fiziksel Formu Sıvı Sıvı
Uygulama Alanı İçme Suyu Atık Su
Ambalaj Dökme & IBC Dökme & IBCPolialüminyum Klorür

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI AKUA END 2110
AKUA END 2111
AKUA END 2117
Konsantrasyon % 10-11 Al2O3 HB
10-11 Al2O3
16-18 Al2O3
Fizksel Formu Sıvı Sıvı Sıvı
Uygulama Alanı İçme Suyu & Atık Su
İçme Suyu & Atık Su
İçme Suyu & Atık Su
Ambalaj Dökme & IBC
Dökme & IBC
Dökme & IBCAlüminyum Sülfat

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI KATI
SIVI
Konsantrasyon % min. 17 Al2O3
7.9-8.5 Al2O3
Fiziksel Formu Granül & Toz
Solüsyon
Uygulama Alanı İçme Suyu & Atık Su
İçme Suyu & Atık Su
Ambalaj Dökme & Paketli
Dökme & IBC