Klor Alkali

Klor


ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI ANALİZ METODU
Safiyet (Cl2) min. % 99,5 (m/m) Kromotografik
Rutubet (H2O) max. 20 mg/Kg.ürün Gravimetrik
Buh.kalıntısı (20°C’de) max. 200 ppm (m/m) Gravimetrik
Azot Triklorür (NCl3) max. 20 mg/Kg.ürün MAS(*)
Civa (Hg) max. 0,1 mg/Kg.ürün AAS
Yoğunluğu (- 34°C) 1,57 g/cm3

KULLANIM ALANLARI

Klorun çok geniş bir kullanım sahası vardır. Bunlardan başlıcaları kağıt endüstrisi, plastik sanayi, su dezenfeksiyonu, çeşitli klorlu organik maddeler üretimleridir.