Np 6-10

Görünümü : Reksiz Şeffaf Sıvı

Kimyasal Adı : NP 6-10 , Nonilfenol

Kimyasal Formül : C15H24O

Ambalaj Şekli : Varillerde

Tanımı ve Kullanım Alanları :

Nonilfenoller, alkilfenoller olarak adlandırılan, yakından ilişkili organik bileşiklerin bir ailesidir. Antioksidanlar, yağlama yağı katkı maddeleri, çamaşır ve bulaşık deterjanları, emülgatörler ve çözündürücüler üretiminde kullanılırlar. Bu bileşikler deterjanlar, boyalar, zirai ilaçlar, kişisel bakım ürünleri ve plastiklerde kullanılan alkilfenol etoksilatlar ve nonilfenol etoksilatlar gibi iyonik olmayan yüzey aktif cisimlerinde de mevcuttur. Nonilfenol, çevre içindeki yaygınlığı ve östrojen benzeri aktivite ile hareket etme kabiliyeti nedeniyle bir endokrin bozucu ve xenoestrojen olarak potansiyel rolü nedeniyle ilgi çekmiştir. Östrojenite ve biyolojik bozunma, nonil yan zincirine bağımlıdır.

Kullanım Alanları

  • Nonilfenol, antioksidanlar , yağlayıcı yağ katkıları, çamaşır ve bulaşık deterjanları , emülsiyon yapıcılar ve çözündürücüler üretiminde kullanılır .
  • Ayrıca kauçuk, vinil polimerler, poliolefinler ve polistiren gibi polimerleri korumak için kullanılan bir antioksidan olan tris (4-nonil-fenil) fosfit (TNPP) üretmek için kullanılabilir,
  • Bunun yanı sıra plastik gıda ambalajında stabilizatör olmaktadır. Nonilfenolün baryum ve kalsiyum tuzları, polivinil klorür (PVC) için ısı dengeleyici olarak da kullanılır.
  • Nonilfenol ayrıca deterjan, boya, böcek öldürücü ilaçlar, kişisel bakım ürünleri ve plastiklerde kullanılan non-iyonik yüzeyaktif maddeler nonilfenol eksoksilatların üretiminde genellikle bir ara madde olarak kullanılır.
  • Nonilfenol ve nonilfenol etoksilatlar sadece Avrupa dışındaki ev deterjanları bileşenleri olarak kullanılırlar.