Sodyum Hidroksit (Sıvı)

Sodyum Hidroksit (Sıvı)


ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI TİP-1 TİP-2 ANALİZ METODU
Safiyet (NaOH) min. %30 (m/m) min. %45 (m/m) Titrimetrik
Na2CO3 içeriği max. %0,6 (m/m) max. %0,9 (m/m) Titrimetrik
Klorür (Cl) içeriği max 40 ppm max. 50 ppm Titrimetrik
Sülfat (SO4) içeriği Yok Yok Türbidimetrik
Demir (Fe) içeriği max. 0,5 ppm max. 1,0 ppm Kolorimetrik
Bakır (Cu) içeriği max. 0,05 ppm max 0,07 ppm AAS
Mangan (Mn) içeriği max. 0,05 ppm max 0,07 ppm AAS
Silis (SiO2) içeriği max. 1,5 ppm max. 1,8 ppm Kolorimetrik
Yoğunluk (30°C) 1.32 gr/cm3 1.495 gr/cm3
Donma noktası 2-6°C arasında 5-13°C

KULLANIM ALANLARI

 • Kağıt Hamuru ve Kağıt Endüstrisi
 • Tekstil Endüstrisi
 • Alüminyum Endüstrisi
 • Gıda Endüstrisi
 • Deterjan ve Sabun Endüstrisi
 • Patlayıcı Endüstrisi
 • Asit Nötralizasyonu
 • Tarımsal Kimyasallar Endüstrisi
 • Yiyecek Endüstrisi
 • İyon Değiştirici Reçinelerin Rejenerasyonunda
 • Cevher Flatasyonu ve İşle Endüstrisi
 • İlaç Endüstrisi
 • Petrol Rafineri Endüstrisi
 • Boya Endüstrisi
 • Suni İpek Endüstrisi
 • Su Arıtma Endüstrisi