Sodyum Hipoklorit

Sodyum Hipoklorit


ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI
TİP-1 TİP-2 Analiz Metodu
Aktif Klor içeriği %15 – 16 (m/v) %17 – 19 (m/v) Titrimetrik
Toplam klorür içeriği Aktif klorun max. %10 fazlası Aktif klorun max. %10 fazlası Titrimetrik
NaOH içeriği %0,7 – 1,1 (m/v) %0,7 – 1,1 (m/v) Titrimetrik
Na2CO3 içeriği max. %0,4 (m/v) max. %0,4 (m/v) Titrimetrik
Tortu yok yok Göz ile Kontrol
Kararlılık (24 saat, 35°C) max. 7g. Klor/l max. 7g. Klor/ Titrimetrik
Demir (Fe) içeriği max. 0,2 ppm max. 0,2 ppm Kolorimetrik
Yoğunluk (20°C) 1,210 gr/cm3 1,210 gr/cm3

KULLANIM ALANLARI

  • Çamaşır suyu yapımında
  • Tekstilde (ağartma işlemlerinde)
  • Dezenfektan olarak
  • Su ve atık su arıtımında
  • Suların klorlanmasında
  • Kağıt Endüstrisinde