Sodyum Persülfat

Sodyum Persülfat

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI
Analiz Metodu
Görünüş Beyaz Kristal Göz ile kontrol
Safiyet (Na2S2O8) min. %99 Titrimetik
Aktif Oksijen min. %6.65 Titrimetik
Asit (H2SO4) max. %0.10 Titrimetik
Demir (Fe) max. 5 ppm Kolorimetrik
Ağır metaller max. 5 ppm
Türbidimetrik

KULLANIM ALANLARI

  • Akrilonitrilin polimerizasyonunda, genellikle alkali sülfitlerle birlikte poliakrilonitril elyaf üretiminde, monomerlerin emülsiyon polimerizasyonunda
  • Tekstil endüstrisinde yükseltgen olarak
  • Kükürt boyaların oksidasyonunda
  • Metal, fotoğraf, kozmetik sanayi kollarında
  • Çeşitli kimyasal madde üretiminde