Tiyo Üre

Görünümü : Beyaz toz

Kimyasal Adı : Thiourea, Thiocarbamide

Kimyasal Formülü : CH4N2S

Ambalaj Şekli : 25 kg torba

Tanımı ve Kullanım Alanları :

Tio üre, ürenin oksijen atomu yerine kükürt atomunun geçmesiyle oluşmuş üreye benzeyen organik bileşik. Sülfokarbamit, sülfoüre veya tiyokarbamit olarak da bilinir. Kimyasal formülü CS(NH2)2dir. 172 °C'de eriyen bir katıdır. Suda ve alkolde çözünür.

Kullanım Alanları

· Ticari önemi pek fazla olmamakla beraber başlıca fotoğrafçılıkta, termoset reçinelerin üretiminde, böcek öldürücülerde, dokumacılıkta, bazı boya ve ilaçlarda kullanılır. Zehirli bir maddedir.

· Tio üre, altın ve gümüş ile kompleks yapabilen bir reaktiftir. Tio üre uygun bir oksitleyici ile metalik altın ve gümüşü çözündürebilir.

· Tiyoüre'nin diğer endüstriyel kullanımları, alev geciktirici reçinelerin üretimi ve vulkanizasyon hızlandırıcıları içerir.

· Tiyoüre, diazo kağıda, ışığa duyarlı fotokopi kağıdına ve hemen hemen tüm diğer kopya kağıdına yardımcı bir ajan olarak kullanılır.

  • Aynı zamanda ton gümüş jelatin fotografik baskılar için kullanılır.

· Thiourea, Clifton-Phillips ve Beaver parlak ve yarı parlak elektrokaplama işlemlerinde kullanılır.

· Ayrıca bakır baskılı devre levhaları için elektroliz kalay kaplama çözeltisi olarak kalay (II) klorid içeren bir çözelti içinde kullanılır.