Trimetilamin Hidroklorür

Trimetilamin Hidroklorür

ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI DEĞER TEST METODU
Trimetilamin Hidroklorür
68-68.5% (w/w)
IC+Titrimetrik
Monometilamin Hidroklorür
Max. 0.01% (w/w)
IC
Dimetilamin Hidroklorür
Max. 0.0125% (w/w)
IC
Amonyum Klorür
Max. 0.005% (w/w)
IC
Su
28.97-30% (w/w)
Hesaplama
Demir Max. 1ppm Kolorimetrik
Yoğunluk (20°C’de) 1.026-1.028gr/cm³ Dansimetre
pH 6.5-6.6 pH metre
Renk Max.15 APHA Spektrofotometre
Görünüş Renksiz-Açık Sarı Berrak Solüsyon Görsel

ÜRÜN TANIMI

Görünüş: Renksiz - açık sarı renkte, berrak çözelti
- Amin kokusuna sahiptir.
- Su içerisinde tamamen çözünür.
- Isı ve ateşle temasında toksik olan hidroklorik asit ve trimetilamin gazı açığa çıkar.
- Temas etmemesi gereken malzemeler: Asitler, asit kloritler, asit anhidritler, oksitleyici maddeler ve bazlar ile temasından kaçınılmalıdır.