Trimetilamin

Trimetilamin

ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI ANHİDRİT FORMU %100 ANALİZ METODU SULU ÇÖZELTİ %40 ANALİZ METODU
Trimetilamin
Min % 98,97
Gaz kromatografik Min % 40-41
Titrimetrik
Amonyak Max % 0,0035
Gaz kromatografik Max % 0,002
Gaz kromatografik
Monometilamin
Max % 0,0106
Gaz kromatografik Max % 0,005
Gaz kromatografik
Dimetilamin
Max % 0,0158

Max % 0,006

KULLANIM ALANLARI

  • Direkt olarak
  • Değişik proseslerde katalist olarak
  • Reçinelerde
  • Dezenfektan olarak
  • Flotasyon agent olarak
  • Chroline tuzları