Emulsion Breakers

Emülsiyon kırıcılar, atık suda oluşabilecek su-yağ emülsiyonlarından kaynaklı kirliliği gidermek amacıyla kullanılan polimerik ve yüzey aktif madde içerikli kimyasallardır.