Organic Chemicals

Dimetilasetamid


ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI İLAÇ KALİTESİ TEKSTİL KALİTE ANALİZ METODU
Görünüş Berrak sıvı Berrak sıvı Göz ile kontrol
Saflık Min % 99,9 Min % 99,6 Titrimetik
Su (Ağırlıkça) Max % 0,02 Max % 0.1 Titrimetik
Renk (APHA) Max 5 Max 10 Titrimetik
Asitlik (Asetik Asit olarak) Max 0,01 Max % 0,3 Kolorimetrik

KULLANIM ALANLARI

 • Plastik, reçine, zamk ve elektrolitler için çözücü olarak.
 • Katalizör, boya sökücü, kristalizasyon ve saflaştırma proseslerinde yüksek saflı çözücü olarak
 • Akrilik elyaf üretiminde polimer çözücü olarak
Dimetilformamid

ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI ANALİZ METODU
Safiyet (DMF) Min %99.9 Gaz kromatografik
Su miktarı Max 150 ppm. Kulometrik
Baziklik, dimetilamin olarak Max 10 ppm. Potensiyometrik
Asitlik, formik asit olarak Max 10 ppm. Potensiyometrik
Renk (APHA) Max 5 Kolorimetrik
İletkenlik (%20’lik çözelti 20°C) Max 1 us/cm Kondüktometrik
pH (%20’lik çözelti 25°C) 6.8 - 7.2 pH metre

KULLANIM ALANLARI

 • Polimer ve reçine çözücüsü olarak
 • Kimyasal reaksiyonlarda katalist olarak
 • Gaz obsorbsiyonunda
 • Elektrolit çözücüsü olarak
 • Ekstraksiyonlarda solvent olarak
 • Üretimde ham madde olarak
 • Kristalizasyonlarda çözücü olarak
 • DMF’nin güçlü çözücü özelliğinden en çok film ve elyaf yapımında, ayrıca yapıştırıcı ve kaplama formülasyonunda
  faydalanılır
 • DMF’nin çözücü olarak kullanılması, pratik çalışma viskozitelerinde DMF’nin daha fazla katı madde çözebilmesi
  nedeniyle düşük fiyatlı solvent kullanımından daha fazla ekonomiktir
 • DMF özellikle, vinil polimerleri, üretanlar, epoksi reçineleri, poliakrilonitril ve poliamidler ile etkili bir çözücüdür. Yüksek
  saflıkta olması ve seçici çözücülük özelliği sayesinde DMF, örneğin asetilenin uzaklaştırılması veya kazanılması;
  hidrokarbonlardan butadieni ayırma işleminde önemli bir çözücü özelliği taşır
Asetik Asit

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI %100'LÜK %80'LİK ANALİZ METODU
Görünüş Berrak, sıvı Berrak, sıvı Göz ile kontrol
Asetik Asit Min %99.5 Min 80 Titrimetrik
Demir (Fe) Max 2 ppm Max 2 ppm Kolorimetrik
Klorür Max 15 ppm
Max 50 ppm Türbidimetrik
Diğer Ağır Metaller Max 2 ppm
Max 2 ppm Kolorimetrik
Toplam Sülfat Max 15 ppm Max 50 ppm Türbidimetrik
Formik Asit Max 500 ppm Max 500 ppm Titrimetrik
Asetaldehit Max 50 ppm Max 50 ppm Titrimetrik
Su - Max %20 Hesapla
Renk (APHA) 10 max. 10 max. Kolorimetrik

KULLANIM ALANLARI

 • Kimyasal preparatların hazırlanmasında
 • Emprenye, apre, dağlama maddelerinin yapımında
 • Kauçuk imalatında koagülatör olarak
 • Deri endüstrisinde
 • Boya proseslerinde