Dimetilasetamid

Dimetilasetamid


ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI İLAÇ KALİTESİ TEKSTİL KALİTE ANALİZ METODU
Görünüş Berrak sıvı Berrak sıvı Göz ile kontrol
Saflık Min % 99,9 Min % 99,6 Titrimetik
Su (Ağırlıkça) Max % 0,02 Max % 0.1 Titrimetik
Renk (APHA) Max 5 Max 10 Titrimetik
Asitlik (Asetik Asit olarak) Max 0,01 Max % 0,3 Kolorimetrik

KULLANIM ALANLARI

  • Plastik, reçine, zamk ve elektrolitler için çözücü olarak.
  • Katalizör, boya sökücü, kristalizasyon ve saflaştırma proseslerinde yüksek saflı çözücü olarak
  • Akrilik elyaf üretiminde polimer çözücü olarak